Монетаризация на злато и нумизматика

Науката нумизматика, произхожда от латинското numisma, гръцкото монета – nómisma. Тя се занимава с изучаване на миналото и историята на монетите, като платежните средства. Наречието за пари още значи наука за монетите и извор на исторически знания и служи в помощ на история и археология.

Като водещ обект на нумизматика се открояват и банкноти, значи, медальони и ордени. Нумизматика е и название за колекциониране на монети като вид хоби, а днес нумизматиката се е превърнала и в сериозен бизнес.

Има още

Монети на музеи

Каква е значимостта на средновековните съкровищници и монети открити от древни времена. Над тези въпроси се насочихме в откриване на някои отговори. Ето и една част от тях:

Медиевистиката е начин за представяне на повече научни доказателства в областта на нумизматика, които могат почерпят от археология, история на изкуството и любителски разкопки. Рядко се взема под внимание значимостта, която си заслужава.

Има още